نوسانات اخیر پوند استرلینگ

 
 
گفته می شود کمپانیPfizer شاید در ماه نوامبر در صورتیکه داده های مثبتی از آزمایشات بالینی دریافت کند به دنبال استفاده اضطراری از واکسن کووید۱۹ در ایالات متحده باشد.