شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتطارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود ، به عدد۱.۹٪رسید.

 شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتطارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود ، به عدد۱.۹٪رسید.
دور قبل عدد ۰.۶٪ بوده است.
شاخص خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱.۵٪ رسید.
دور قبل عدد ۰.۷٪ بود.

آنجلا مرکل صدراعظم آلمان: -فکر می کنم اگر به یک توافق دست پیدا کنیم بهترین خواهد بود.