شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۹ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 825K بوده است، به عدد 898Kرسید.

 شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۹ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 825K بوده است، به عدد  898Kرسید.

دور قبل عدد 840K بوده است.

شاخص فعالیتهای بخش تولیدی فیلادلفیا در ارزیابی ماه اکتبر که پیشبینی برای آن عدد ۱۴ بوده است، به عدد  ۳۲.۳رسید.

دور قبل عدد ۱۵ بوده است. 

نخست وزیر فرانسهCastex می گوید ۴۶% از تختهای بیمارستانهای پاریس توسط بیماران مبتلا به کووید ۱۹ پر شده است.