سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا: ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد.

 سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا:

ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد.

هر توافقی باید برای هر دو طرف منصفانه باشد

قائم مقام رئیس بانک مرکزی اروپاDeGuindos : داده های اخیر نشان می دهد که شتاب در روند بهبودی را از دست داده ایم.