مرور نتایج تحلیل های ماه آگوست سرویس ویژه
به گزارشNHK ژاپن و انگلستان در مذاکرات تجاری به توافق جامعی دست یافته اند.
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز می گوید خوشبین است که پیش از انتخابات ماه نوامبر لایحه محرک مقابله با کروناویروس وجود خواهد داشت.