رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس گفت: پیشرفت های خوبی در مذاکرات محرک ها صورت گرفته است.

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس گفت: پیشرفت های خوبی در مذاکرات محرک ها صورت گرفته است.

با دونالد ترامپ روز یکشنبه بر سر محرکها به مدت یک ساعت گفتگو داشته ام. 

عضو بانک مرکزی اروپاMersch: اطلاعات دریافتی را به دقت بررسی خواهیم کرد که شامل تخولات صورت گرفته در نرخ تبادل می شود و درصدد حصول اطمینان از آن هستیم که اطلاعات ورودی فقط یک بار در ارزیابی های ما مورد استفاده قرار می گیرد.