وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک: ما در مورد جبران خروجی تولید و پیش بینی های تقاضای نفت بحث خواهیم کرد.

  وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک:

ما در مورد جبران خروجی تولید و پیش بینی های تقاضای نفت بحث خواهیم کرد.

علیرغم ثبات شرایط نامطمئن بسیاری در بازار دیده می شود.

سرعت ریکاوری اقتصادی به دلیل موج دوم کووید۱۹ کند شده است.

بازار نفت بسیار نوسانی است.

با وزیر انرژی سعودی در ارتباط با شکندگی بازار نفت موافق هستم.

سرمایه گذاری در بخش انرژی تا پایان سال به میزان 18 تا 20 درصد کاهش می یابد.

به گزارش پولیتیکو استیو منوچن وزیر خزانه داری و نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با یکدیگر گفتگو کنند.