گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد.

 گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد.

همچنین وزارت بهداشت این کشور می گوید پس از منقضی شدن وضعیت فوق العاده در مادرید اقدامات محدودسازی سه هفته ای وجود خواهد داشت.

تراس وزیر تجارت انگلستان: در حال شدت بخشیدن به مذاکرات تجاری با ایالات متحده هستیم و در موقعیت خوبی جهت پیشروی پس از انتخابات ایالات متحده قرار داریم.