انگلستان آمار مبتلایان جدید را ۲۱۳۳۱ نفر در مقابل آمار دیروز که ۱۸۸۰۴ بوده اعلام کرد.

 انگلستان آمار مبتلایان جدید را ۲۱۳۳۱ نفر در مقابل آمار دیروز که ۱۸۸۰۴ بوده اعلام کرد.

تعداد تلفات هم ۲۴۱ نفر در مقابل ۸۰ نفر دیروز گزارش شد.

نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که: باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم.