به گفته برخی منابع اتحادیه اروپا سعی دارد تصمیم انگلستان مبنی بر تسویه حساب یورو به دلیل نقض توافقنامه خروج را به تعویق بیندازد.
به گفته برخی منابع اتحادیه اروپا سعی دارد تصمیم انگلستان مبنی بر تسویه حساب یورو به دلیل نقض توافقنامه خروج را به تعویق بیندازد.
گفته می شود اتحادیه اروپا می خواهد این تصمیم را به انتهای ماه سپتامبر موکول کند.به گفته گلدمن ساکس احتمال خروج بدون توافق خیلی ضعیف تر از چیزی است که بازار به آن واکنش نشان داده است.