رامسدن عضو بانک مرکزی انگلستان: من بطور ویژه ای نگران روند معکوس بهبودی بازار کار هستم.

 رامسدن عضو بانک مرکزی انگلستان: 

 من بطور ویژه ای نگران روند معکوس بهبودی بازار کار هستم.

 ریسک بالای دوره پایدار بیکاری به میزان زیاد وجود دارد.

 نرخ های بهره منفی می توانند نگرانی خاصی برای سیستم بانکی انگلستان باشند.

بانک مرکزی انگلستان می تواند نرخ های بازدهی را به پایین سوق دهد.

در حالیکه ممکن است زمان مناسبی برای نرخ های بهره منفی وجود داشته باشد اما اکنون زمان مناسبی نیست.

در حال حاضر از بانکها نمی خواهیم که برای نرخ های منفی آماده شوند.سخنگوی دولت فرانسه: به دنبال تمدید وضعیت اضطراری سلامت برای مقابله با کووید۱۹ هستیم.