عضو رای دهنده نرخ های بهره فدرال رزرو برینارد: فدرال رزرو متعهد به موضع انبساطی است.

 عضو رای دهنده نرخ های بهره فدرال رزرو برینارد:

فدرال رزرو متعهد به موضع انبساطی است.

حمایت‌های مالی بیشتر نیز لازم است.

خروج زودهنگام از حمایت های مالی باعث ایجاد پویایی رکود اقتصادی می شود.

تا زمانی که تورم به ۲ درصد نرسد انتظار می رود نرخ ها در نزدیک صفر باقی بمانند.

فدرال رزرو در ماه های پیش رو مشخص خواهد کرد که چگونه خرید دارایی ها به بهترین شکل با راهنمای پیشرو عمل خواهد کرد.مدوز رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید: دولت و دموکرات های مجلس نمایندگان اهداف مشترکی برای ارائه بسته کمکی مقابله با کووید ۱۹ طی ۴۸ ساعت آتی دارند.