گفته می شود مذاکرات برگزیت قرار است با هدف توافق تا اواسط ماه نوامبر از سر گرفته می شود.

 گفته می شود مذاکرات برگزیت قرار است با هدف توافق تا اواسط ماه نوامبر از سر گرفته می شود.

این تصمیم ظرف ۲۴ ساعت آتی می تواند گرفته شود و هدف دستیابی به توافق تا اواسط ماه نوامبر است.عضو رای دهنده نرخ های بهره فدرال رزرو برینارد: فدرال رزرو متعهد به موضع انبساطی است.