به گزارش برخی منابع داوطلب واکسن کووید۱۹ شرکت آسترازنکا که گفته می شد به دلیل تزریق واکسن جان خود را از دست داده اکنون گفته می شود به وی واکسن تزریق نشده بود.

  

سناتور شلبی ارتباط با رای گیری بر سر محرک‌های مقابله با کووید ۱۹ پیش از انتخابات می گوید امکان اندکی وجود دارد اما محتمل نیست.