هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان: مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است.
 هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان:
 مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است.
 موج دوم کووید ۱۹ در ایالات متحده تأثیر کمی بر هزینه های کل داشته است و این ممکن است مفهومی برای انگلستان داشته باشد.
سیاست های پولی می توانند مقاومت بیشتری فراهم کنند.
بانک مرکزی انگلستان در حال کار کردن بر روی نرخ های منفی است اما به این معنی نیست که آماده گسترش دادن آن ابزار باشیم.
چیز جدیدی برای گفتن در ارتباط با نرخ های منفی وجود ندارد.رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس نیوز می گوید همچنان اختلافاتی باقی مانده اند اما دونالد ترامپ هنوز مشتاق است تا به بسته کمکی تکیه بکند.