کمیته قضایی سنای ایالات متحده با توجه به تحریم رای دهی از سوی دموکراتها(مطابق انتظارات) صلاحیت امی بارت نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دیوان عالی را تایید نمودند.

  کمیته قضایی سنای ایالات متحده با توجه به تحریم رای دهی از سوی دموکراتها(مطابق انتظارات) صلاحیت امی بارت نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دیوان عالی را تایید نمودند.

رای گیری برای امی بارت در تاریخ 26 اکتبر انجام خواهد شد. نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه باMSNBC: مذاکرات با منوچن همچنان ادامه دارد.