پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم.

 پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم. من امیدوار هستم تا توافق حاصل شود، به مذاکرات ادامه میدهیم و خوشبین باقی میمانم. تا توافق فاصله ی کمی داریم.

در تازه ترین اظهار نظر نانسی پلوسی می گوید او منوچن در مورد بودجه ایالتی و محلی یا مقررات بدهی ها به توافق نرسیدند.

هرگونه لایحه جدید باید از حمایت دو حزبی قوی در مجلس و سنا برخوردار باشد.

شاخص فروش خانه های دست دوم ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر به عدد ۶.۵۴ میلیون رسید که ۶.۳۰ میلیون پیش بینی شده بود.