مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه با فاکس بیزینس: همچنان اختلافات در ارتباط با مذاکرات محرکها وجود دارند.

  مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه با فاکس بیزینس:

همچنان اختلافات در ارتباط با مذاکرات محرکها وجود دارند.

من نه خوشبین هستم و نه بدبین تنها چیزی را که باید بگویم گزارش می دهم.

کودلاو همچنین در بلومبرگ می گوید:

از اینکه مک کانل نسبت به توافق پیش از انتخابات به کاخ سفید هشداری داده باشد بی خبر است.

نمی دانم که لایحه محرک بتواند قبل از انتخابات تصویب شود.

جمهوری خواهان از لایحه دو حزبی حمایت خواهند کرد.

چیزی به انتخابات نمانده است.

فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت است.