وزارت امور خارجه چین: شرکت های لاکهید مارتین، شرکت دفاعی بوئینگ و رایتون به دلیل فروش تسلیحات به تایوان تحریم خواهند شد.

در اینجا بنویسید...

دلفیرسی، مشاور علمی دولت فرانسه: سازمان ملی مشاوره معتقد است که در حال حاضر روزانه 100 هزار مبتلای جدید در فرانسه به آمار کووید 19 اضافه می شود.