به گزارش واشینگتن پست در نظرسنجیABC جو بایدن با درصد ۴۸ به ۴۷ نسبت به دونالد ترامپ پیشتاز است.

 به گزارش واشینگتن پست در نظرسنجیABC جو بایدن با درصد ۴۸ به ۴۷ نسبت به دونالد ترامپ پیشتاز است.

نکته قابل توجه این است که این ایالت از سال ۱۹۹۲ از کاندیدای پیروز در تمامی انتخابات صورت گرفته حمایت کرده است.میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت: همچنان مصمم به حصول توافق تجاری بر سر برگزیت هستم.