فروشندگان از قیمتAUDUSDپشتیبانی نمیکنند:

 فروشندگان از قیمتAUDUSDپشتیبانی نمیکنند:


دلار استرالیا در روز چهارشنبه با ۰.۸۳ درصد افزایش نسبت که دلار امریکا نشست را به پایان رساند. در نشست معاملاتی روز گذشته قیمت از سمت میانگین متحرک۲۰۰ ساعته ریجکت شد و از الگوی کف کانال تغییر جهت داد.

در نشست معاملاتی امروز احتمالا پشتیبانی از سمت فروشندگان مشاهده نکنیم و روند صعودی این جفت ارز ادامه پیدا کند.

هدف بالقوه برای معامله گرانی که در معامله خرید هستند ۰.۷۴ خواهد بود.با این حال چنانچه میخواهید به حمع خریداران بپیوندید توجه داشته باشید  مقاومت فوری در نرخ۰.۷۴۹۳ میتونه در کوتاه مدت در برابر صعود قیمت مقاومت کند.


نزولUSDCADمیتواند همچنان ادامه داشته باشد: