در چارتAUDUSDاحتمالا گاوها غالب بازار خواهند بود

 در چارتAUDUSDاحتمالا گاوها غالب بازار خواهند بود:


در جلسات معاملاتی روز گذشته این جفت ارز مقاومت پیووت هفتگی(نرخ۰.۷۴۹۳) را شکست،

این احتمال وجود دارد که در طول نشست معاملاتی اروپا این حرکات ادامه داشته باشد.هدف بالقوه برای این جفت ارز در سطح مقاومتی۰.۷۴۸ خواهد بود.


عضو بانک مرکزی انگلستان ساندرز: اخبار مثبت واکسن برخی ریسک های بد اقتصادی را کاهش داده است اما از ریسک این شرایط خارج نشده ایم.