وزیر بهداشت ایالات متحده Azar می گوید
وزیر بهداشت ایالات متحده Azar می گوید آمریکایی ها می توانند از روز دوشنبه دریافت واکسن فایزر وBioNTech را آغاز کنند. وی افزود سازمان غذا و دارو مجوز استفاده اضطراری را صادر خواهد کرد.

وزیر بهداشت ایالات متحده Azar می گوید آمریکایی ها می توانند از روز دوشنبه دریافت واکسن فایزر وBioNTech را آغاز کنند.


وی افزود سازمان غذا و دارو مجوز استفاده اضطراری را صادر خواهد کرد.

رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی گفت
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: بانک مرکزی مهمات زیادی در زرادخانه خود جهت مقابله با آشفتگی بازار دارد. بانک مرکزی کار گسترده ای با بانکها در زمینه عملی بودن نرخ های منفی انجام داده است و اقدامات همچنان ادامه دارد. محدودیت هایی برای آنچه که بانک مرکزی جهت محدود سازی اختلال پس از اتمام دوره انتقال برگزیت می تواند انجام دهد وجود دارد.