به گفتهBBC بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان با مخالفان پارلمانی بر سر لایحه بازار داخلی به توافق دست پیدا کرده است.

 به گفتهBBC بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان با مخالفان پارلمانی بر سر لایحه بازار داخلی به توافق دست پیدا کرده است.

گزارشگر بی بی سی اعلام کرد که توافق بین دولت و به اصطلاح شورشیان محافظه کار جهت رای گیری بر سر اصلاحیNeil در لایحه بازار داخلی حاصل شده است.سخنگوی کاخ سفید کایلی مک انانی می گوید ترامپ قویا خواستار حصول توافق بر سر بسته محرک اقتصادی است.