به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود : مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است.

 به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود :

مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است.

موفقیت هنوز هم طی چند روز آتی امکان پذیر است اما چشم انداز بد شده است.

 

وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید: نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم.