به گفتهBBC میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت انجام مذاکرات غیر رسمی فردا وارد لندن خواهد شد.

 به گفتهBBC میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت انجام مذاکرات غیر رسمی فردا وارد لندن خواهد شد.

همچنین گفته می شود دبیر کابینه دولت انگلستانGove نیز ۲۸ سپتامبر جهت حضور در جلسه کمیته مشترک راهی بروکسل خواهد شد.سردبیر نشریه گلوبال تایمز در توئیت خود می گوید هیچ راهی وجود ندارد که دولت چین تقاضای ایالات متحده در ارتباط با تیک تاک را بپذیرد.