مدیر اجرایی کمپانی BioNtech می گوید این کمپانی روز جمعه برای درخواست مجوز استفاده ضروری از سازمان غذا و داروی ایالات متحده اقدام خواهد کرد.

 مدیر اجرایی کمپانی BioNtech می گوید این کمپانی روز جمعه برای درخواست مجوز استفاده ضروری از سازمان غذا و داروی ایالات متحده اقدام خواهد کرد.

وی همچنین افزود :

بررسی اجمالی واکسن در اروپا از هم اکنون آغاز شده است.

اگر گفتگو ها با نهادهای نظارتی به خوبی پیش برود و همه شرایط برآورده شود، کمپانی می تواند در نیمه دوم دسامبر تائید مشروط اتحادیه اروپا و در نیمه انتهایی دسامبر مجوز استفاده ضروری ایالات متحده را بدست آورد.

 


نظرات رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز: حمایت مالی بسیار با اهمیت بوده است.