نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است.

 نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است.

می توانیم کارهای بیشتری در زمینه کار کردن مردم از منزل انجام دهیم.

نرخ کووید در فرانسه زیر عدد ۱ قرار دارد.

تکامل موارد جدید کووید در فرانسه طی هفته گذشته کمی کند شده است که این یک پیشرفت مثبت است اما باید محتاط باقی بمانیم.

می توانیم محدودیت های کووید۱۹ را از اول دسامبر در صورتیکه ارقام نشان از بهبود داشته باشند کاهش دهیم.

اوایل هفته آینده می توان به اوج موج دوم رسید. 

پاول می گوید کنگره و فدرال رزرو احتمالاً باید کارهای بیشتری انجام دهند.