رئیسCDC ایالات متحده می گوید واکسن برای عموم احتمالا در اواخر فصل دوم و یا سوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.

 رئیسCDC ایالات متحده می گوید واکسن برای عموم احتمالا در اواخر فصل دوم و یا سوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.

وی همچنین افزود شاید استفاده از ماسک محافظ قویتری نسبت به واکسن در مقابله با همه گیری کووید۱۹ باشد.نظرات رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز: پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری ممکن است مورد قبول ترامپ باشد.