به نقل از واشینگتن پست:ترامپ ممکن است امروز وزیر دفاع دولت خود مارک اسپر و رئیسCIA جینا هاسپل را اخراج کند!

در اینجا بنویسید...

موسسه تحقیقاتی ادیسون: در ایالت پنسیلوانیا بایدن با اختلاف ۶۷۳۷ رای نسبت به ترامپ برتری دارد.