رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست در مصاحبه باCNBC: فدرال رزرو وضعیت اقتصاد را بین بازه کنونی تا نشست ماه دسامبر جهت اعمال تغییر احتمالی در راهنمای پیش رو و تغییر در برنامه خرید دارایی ها رصد خواهد کرد.

 رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست در مصاحبه باCNBC:

فدرال رزرو وضعیت اقتصاد را بین بازه کنونی تا نشست ماه دسامبر جهت اعمال تغییر احتمالی در راهنمای پیش رو و تغییر در برنامه خرید دارایی ها رصد خواهد کرد.

بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا ضعف در خرده فروشی منجر به چیزی عمیق تر می شود یا خیر.

ورود واكسن برای عموم منجر به ریکاوری سريع مي شود ، اما اقتصاد همچنان با مشكلاتي رو به رو خواهد بود.

فدرال رزرو نیاز به خرید اوراق قرضه بیشتر را بررسی می کند.وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بهبودی خوبی از تقاضای نفت را در چین و هندوستان شاهد هستیم.