به گفتهCNBC دموکراتهای مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال آماده سازی طرح ۲.۴ تریلیون دلاری محرک اقتصادی هستند که شامل کمکهای بیکاری و پرداختی مستقیم می شود و به زودی در هفته آینده احتمالا به قانونگذاری آن رای دهند.

 به گفتهCNBC دموکراتهای مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال آماده سازی طرح ۲.۴ تریلیون دلاری محرک اقتصادی هستند که شامل کمکهای بیکاری و پرداختی مستقیم می شود و به زودی در هفته آینده احتمالا به قانونگذاری آن رای دهند.


این در حالیست که حزب جمهوریخواه احتمالا این توافق را رد کند.به گزارش فلوریدا پولیتیکس فاز سوم سبک سازی اقدامات تعطیلی در فلوریدا آغاز می شود و تمامی کسب و کارها در فلوریدا باز خواهند شد