استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده درCNBC: انتظار می رود امروز بعداز ظهر با نانسی پلوسی گفتگو کنیم.

 استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده درCNBC:

انتظار می رود امروز بعداز ظهر با نانسی پلوسی گفتگو کنیم.

انتظار داریم که بتوانیم پاسخ به لزوم بسته کمکی را ارائه کنیم.

یک بار دیگر تلاش جدی بر روی بسته کمکی خواهیم داشت و سعی می کنیم تا چیزی را به تصویب برسانیم.

پول بیشتر برای ایرلاین ها حیاتی است.

مطمئن هستم که اقتصاد در سال ۲۰۲۱ بازگشت قدرتمندی خواهد داشت.

رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین: چالش واقعی پیش رو بازگرداندن آن ۵٪ شغل از دست رفته کارگران است.