برگزیده‌ای از نظرات استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با CNBC: رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا بر روی یک توافق محرک اقتصادی بزرگتر کار کند.

 برگزیده‌ای از نظرات استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با CNBC:

رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا بر روی یک توافق محرک اقتصادی بزرگتر کار کند.

اساساً موافق زبان دموکرات ها در ارتباط با تست گیری هستم.

به مذاکرات تا زمانی که توافق حاصل شود ادامه می دهیم هر چند که پیش از انتخابات کاری دشوار خواهد بود.

بدون کمک به کسب و کارهای کوچک پیشروی در مذاکرات شدنی نیست.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۹ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 825K بوده است، به عدد 898Kرسید.