به گزارش CNN در ایالت جورجیا شمارش ۶۱۳۶۷ رای باقی مانده است. با شمارش حدود ۹۹٪ آرا: ترامپ ۴۹.۶٪ بایدن ۴۹.۲٪

 به گزارش CNN در ایالت جورجیا شمارش ۶۱۳۶۷ رای باقی مانده است.

با شمارش حدود ۹۹٪ آرا:

ترامپ ۴۹.۶٪

بایدن ۴۹.۲٪

بایدن باید ۶۵٪ آرا باقی مانده را در جورجیا ببرد تا در این ایالت به برتری برسد.

صعود ادامه دار شاخص های سهام ایالات متحده اونس طلای جهانی ۱۹۴۲$