مدیرعامل شرکت Curevac می گوید: انتظار نمی رود واکسیناسیون کووید۱۹ هر سال تکرار شود.

 مدیرعامل شرکت Curevac می گوید:

 انتظار نمی رود واکسیناسیون کووید۱۹ هر سال تکرار شود.

در نظر داریم در سال ۲۰۲۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دوز واکسن تولید کنیم.

در حال حاضر جهش های کووید همانند جهش‌های فصلی آنفلوآنزا به نظر نمی رسد.پآژانس بین المللی انرژیIEA در گزارش ماهیانه پیرامون بازار نفت می نویسد: پیش بینی تقاضای جهانی نفت سال ۲۰۲۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نزولی اصلاح شده است.