شرکت Curevac: داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم.

 شرکت Curevac: 

داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم.

واکنش خوب آنتی بادی حاصل شده است.

هیچ نشانه ای از تشدید بیماری در این نتیجه بدست نیامده است.کاونی وزیر امور خارجه ایرلند: اعتقاد داریم که امکان رسیدن به توافق برگزیت وجود دارد. پروسه مذاکرات برکسیت به مسیر خود بازگشته است.