معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: اخبار مرتبط با واکسن مثبت هستند اما زمان خواهد برد تا اثرات مثبت آن بر اقتصاد مشاهده شود.

 معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos:

اخبار مرتبط با واکسن مثبت هستند اما زمان خواهد برد تا اثرات مثبت آن بر اقتصاد مشاهده شود.


همچنین عضو دیگر بانک مرکزی اروپا و در عین حال رئیس بانک مرکزی اسپانیا می گوید پیش بینی های اقتصاد کلان این ناحیه در ماه دسامبر احتمالا نزولی اصلاح شوند.گفته می شود ایتالیا در نظر دارد تا اقدامات تعطیلی منطقه ای را بعد از سوم دسامبر تمدید کند اما در حال حاضر مقامات بهداشت این کشور بر این باور نیستند که به یک تعطیلی ملی نیاز است.