نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos: تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند.

 نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos:

تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند.

نزول قیمتها متاثر از انرژی، تقاضا و مالیات بر ارزش افزوده آلمان است.گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند.