بر طبق به روز رسانی جدیدDecision Desk برتری ترامپ در ایالت جورجیا باز هم کاهش پیدا کرد و به تنها ۴۶۳ رای رسید.ترامپ ۴۹.۳۹٪ (۲۴۴۸۲۳۲)بایدن ۴۹.۳۸٪ (۲۴۴۷۷۶۹)

در اینجا بنویسید...

توئیت ترامپ: من به راحتی با در نظر گرفتن رای های قانونی برنده ریاست جمهوری ایالات متحده میشوم.