ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سویEIA در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۱.۲۷۱M بود به عدد۴.۳۸۹M- رسید.

 ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سویEIA در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۱.۲۷۱M بود به عدد۴.۳۸۹M- رسید.

دوره گذشته عدد۲.۰۳۲M بوده است.


شب گذشته گزارشAPI منتشر شد که به طور قابل توجهی پایین تر از عدد۲.۹۷M دوره قبلی به عدد۹.۵۱۷M- رسید و با توجه به نزول دادهAPI داده امروز کمی تحت الشعاع آن قرار گرفت.دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که واکسنها به سرعت و ایمن در حال حرکت هستند.