شکست EUR / JPY

 شکست حمایت ۱۲۵.۵۴۹ EUR / JPY 


روز دوشنبه ریسک های مثبت برای یورو باعث شد تا ارز این ناحیه در برابر ین ژاپن حرکات غالبی رو داشته باشه. در جلسه ی معاملاتی دیروز این جفت ارز افزایش 141 پیپی یا 1.13٪ درصدی داشت.

با توجه به شکست بزرگی که اتفاق افتاده است ، نرخ ارز می تواند به روند صعودی خودادامه دهد.

هدف بالقوه برای جفت ارز EUR / JPY در سطوح قیمتی 127.00 خواهد بود.

با این حال،جفت ارز یورو/ین ممکن است در این جلسه روند کوتاهی به سمت نواحی 125.50 ایجاد کند.انگلستان واکسن کووید۱۹ دو شرکت فایزر وBioNTech را تائید کرد.