رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن می گوید بیانیه فدرال رزرو شفاف ساخت کهFED به طور بالقوه اگر عدم تعادل مالی وجود داشته باشد می تواند نرخ ها را افزایش دهد.

 راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد و قصد نداریم تا برای چندین سال نرخ ها را افزایش دهیم.رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو): تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود.