مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX: رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد.

 مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX:

رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد.

همچنان معتقدم که ریکاوریV شکل اقتصاد خودپایدار است.

ترامپ در موردTik Tok تمامی گزینه ها را زیر نظر دارد.

ریکاوری اقتصادی بستگی به لایحه کمکی دولت ندارد.


 

ترامپ بار دیگر و همانند اظهارات شب گذشته خود می گوید واکسن کووید۱۹ جلوتر از برنامه در حال حرکت است.