وزیر کابینه دولت انگلستانGove می گوید: محدودیت های جدید اعمال خواهند شد و نخست وزیر جزئیات بیشتری شرح خواهد داد.

 وزیر کابینه دولت انگلستانGove می گوید:

محدودیت های جدید اعمال خواهند شد و نخست وزیر جزئیات بیشتری شرح خواهد داد.

این اقدامات را با خشنودی انجام نمی دهیم اما

لازم است تا وارد عمل شویم.

دولت به مردم توصیه می کند که در صورت امکان از منزل کار کنند.رهبر اکثریت سنای ایالات متحده سناتور مک کانل می گوید کاندیدای دیوان عالی دونالد ترامپ رای سنا را بدست خواهد آورد.