شاخص نظرسنجی فضای کسب و کار آلمان منتشره از سویIFO در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۹۰.۷ بود به عدد ۹۰.۳ رسید.

 شاخص نظرسنجی فضای کسب و کار آلمان منتشره از سویIFO در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۹۰.۷ بود به عدد ۹۰.۳ رسید.


دوره گذشته عدد ۹۲.۷ بوده است. 


انتظارات اقتصادی ماه نوامبر اما پایین تر از عدد ۹۳.۵ پیش بینی ها به عدد ۹۱.۵ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۹۵ بوده است.


اقتصاددان ارشد این موسسه می گوید:

صنعت در برابر روند نزولی اقتصاد مقاوم بوده و خیلی تحت تاثیر اقدامات تعطیلی قرار نگرفته است.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی فصل چهارم به طور نسبی منفی باشد.

چشم انداز واکسن هنوز در انتظارات کسب و کارها منعکس نشده است.

صنعت کالاهای مصرفی خوب پیش می رود و کالاهای سرمایه شاهد فعالیت محدودتری هستند.

انتخابات ایالات متحده هیچ نقش قابل مشاهده در نظرسنجی های کسب و کارها نداشته است و تنها باید در فصل اول بازتاب پیدا کند.

پاییز برای اقتصاد آلمان ناخوشایند خواهد بود. 

 

 


شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی نهایی فصلی فصل سوم که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۲٪ بود به عدد ۸.۵٪ رسید.