بخش تولیدی شاخص مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه یا همانISM ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۶ بوده است به عدد ۵۹.۳ رسید.

 بخش تولیدی شاخص مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه یا همانISM ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۶ بوده است به عدد ۵۹.۳ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۵.۴ بوده است.

صدراعظم آلمان آنجلا مرکل: می دانیم که برخی معیارهای محدودسازی کرونا ویروس سختگیرانه است.
عده ای در مورد محدودیت های ناشی از کرونا ویروس تردید دارند و نسبت به آن بدبین هستند. ضوابطی که طبق آن تماس مردم با یکدیگر کم شده که موفقیت آمیز بوده است احتمالا تا سراسر فصل زمستان ادامه داشته باشد. با روشنایی مورد انتظار در پایان بحران کووید 19 خیلی فاصله داریم. چشم انداز مثبتی برای تائید واکسن کووید۱۹ طی ماه های آتی داریم.