شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۸ بود به عدد ۵۷.۵ رسید.

 شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۸ بود به عدد ۵۷.۵ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۹.۳ بوده است.


بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از عدد ۵۳.۴ انتظارات به عدد ۶۵.۱ رسید.


دوره قبل عدد ۶۷.۹ بوده است.


بخش اشتغال اما پایین تر از عدد ۵۱.۴ پیش بینی ها به عدد ۴۸.۴ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.


 

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی