آنالیز شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و بخش غیر تولیدیISM PMI

 آنالیز شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و بخش غیر تولیدیISM PMI:

در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی دو شاخص اقتصادی مدعیان بیکاری و بخش خدماتی ISM با اهمیت هستند.

اگر چه روند داده های مدعیان هفتگی بیمه بیکاری آمریکا همچنان نزولی هست اما دو داده اخیر نشان از بازگشت به عقب داشتند.

که این مصادف با داده اخیر خرده فروشی میشه که ناامید کننده بوده.

به طور حتم مقداری ریسک بد وجود داره چرا که هر دو گزارشADP و مولفه اشتغال بخش تولیدیISM PMI نشان از جدید ترین کندی در بهبود بازار کار داشتند.

جدای از این زیر مجموعه اشتغال بخش غیر تولیدیISM PMI مهمترین معیاری است که در ارتباط با گزارشNFP فردا باید اون رو در نظر بگیریم چرا که بخش خدمات بیشترین سهم رو نیروی کار آمریکا رو در اختیار داره.


در ارتباط با واکنش بازار تحلیل همانی است که در ارتباط با بخش تولیدی این شاخص گفته شد اما به طور کلی هر داده ای بالاتر از حداکثر انتظارات که ۵۷.۶ است می تواند مثبت باشد و داده ای پایین تر از حداقل انتظارات که عدد ۵۴.۵ است می تواند برای شاخص خدماتیISM PMI بد باشد.

شاخص خرده فروشی ناحیه یورو در ارزیابی ماه اکتبر بهتر از انتظارات رشد ۱.۵٪ را ثبت کرد.