شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر که انتظارات برای آن حدود عدد۸۵۰K بوده به طور جزئی بدتر از انتظارات به عدد۸۶۰K رسید.

 شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر که انتظارات برای آن حدود عدد۸۵۰K بوده به طور جزئی بدتر از انتظارات به عدد۸۶۰K رسید.

دوره گذشته عدد۸۸۴K بوده است.رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد.